Kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ
6/28/2013 9:36:13 AM

Sáng ngày 09/6/2013. UBND tỉnh tổ chức kiểm tra thực địa và họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ. Tham gia Đoàn kiểm tra về phía tỉnh Quảng Nam có Ông Nguyễn Đức Hải – UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Ông Lê Phước Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ông Đinh Văn Thu – PCT UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Công Thương , Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Cục Thuế, VP Tỉnh ủy, VPUBND tỉnh; Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Nam, Công ty Cao su Nam Giang; Bí thư, Chủ tịch các 2 huyện Nam Giang và Đại lộc. Lãnh đạo Tập đoàn Xuân Thành...

More > >