S74 bán vốn tại Thủy điện Sập Việt với giá 90 tỷ
8/3/2013 3:49:08 PM

(NDHMoney) Hội đồng Quản trị CTCP Sông Đà 704 (mã S74 - HNX) phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn góp và quyền góp vốn tại CTCP Thủy điện Sập Việt.

More > >