Home>SẢN PHẨM>XI MĂNG PORTLAND

XI MĂNG PORTLAND

Sản phẩm đa dạng, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thị trường là mục tiêu theo đuổi của NORCEM. Hiện nay, Công ty đang cung cấp ra thị trường 03 loại sản phẩm PC40, PCB30, PCB40 có cường độ cao, độ ổn định, thời gian đông kết tối ưu, thích hợp cho mọi công trình tại Việt Nam

xi mang portland

Xi măng Portland là loại vật liệu được sử dụng phổ biến nhất trên toàn thế giới, nó là thành phần cơ bản của bê tông, vữa, hồ. Có thành phần chủ yếu là clinke Portland chiếm tỉ lệ 95 - 97% và thạch cao chiếm tỉ lệ 3-5%. Ngoài ra người ta có thể thêm các chất phụ khác vào thành phần của xi măng Portland (xỉ lò cao, tro than, pouzzolan tự nhiên, v.v.).

Việt Nam đã xây dựng hệ thống tiêu chuẩn về xi măng Portland dựa trên tiêu chuẩn chung của quốc tế như:

TCVN 6282:1992: Xi măng Portland

TCVN 5691:1992: Xi măng Portland trắng

TCVN 6067:1995: Xi măng Portland bền sunfat

TCVN 6069:1995: Xi măng Portland ít tỏa nhiệt

TCVN 6260:1997: Xi măng Portland hỗn hợp

 

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA KHÁC

18/07/2013 - 14:47 NĂNG LỰC SẢN XUẤT

28/06/2013 - 20:36 XI MĂNG CLINKER