Home>TIN TỨC - SỰ KIỆN>TIN TRONG NGÀNH

Nhiên liệu và năng lượng chiếm 50% giá thành xi măng

Hiện nhiên liệu và năng lượng đang chiếm từ 45 - 50% trong cơ cấu giá xi măng. Trong khi đó, chi phí này ở các nước trong khu vực khoảng từ 30 - 35%. Ngoài ra, chi phí đầu tư tài chính cao nhất cũng lên đến 33%.

Hiện tại Việt Nam, chi phí cho điện chiếm từ 15 - 17% trong giá thành xi măng, trong khi ở các nước Đông Nam Á chỉ chiếm từ 10 - 12%. Dù vậy, giá xi măng nước ta so với các nước trong khu vực là thấp nhất.

 

Theo Baoxaydung

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA KHÁC

18/07/2013 - 14:47 NĂNG LỰC SẢN XUẤT

28/06/2013 - 20:36 XI MĂNG CLINKER

25/06/2013 - 10:36 XI MĂNG PORTLAND